PROGRAMMER, SEMINARER

 

Euro Marketing arrangerer egne program og seminarer innen Internasjonalisering, ledelse og marketing.  Programmene er prosessbasert hvor kunden definerer sine behov og vi skreddersyr programmene til deres spesifikasjoner. Dette sikrer kundens egenart og forsterker deres konkurransefortrinn og utvikling ihht egne visjoner, mål og strategier.

 

Seminarene er kortere punkt arrangement som kan vare fra fire timer til en uke.  Seminarene kan, som programmene, tilpasses den enkelte kunde og fremheve dennes spesifikke behov og interesser.

 

Euro Marketing legger til grunn gode strategiske og operative prinsipp for kompetanse-overføringen som skjer gjennom god teori, praktisk orientert fremføring med en høy grad av interaktivitet fra deltakernes side.

 

Copyright©2012 Euro Marketing AS,  P.O. Box 97 Sentrum, N-5804 Bergen, Norway, Tel: (+47) 55 11 28 80 Mail: august(at)euromarketing.no