PROGRAM

SEMINARER

Markedsføring, (eng. marketing), er en aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere: omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften.

 

Markedsføring dreier seg derfor ikke bare om «kunsten å selge varer, tjenester og ideer», men også om «kunsten å investere i fornøyde kunder». En slik markedsorientering forutsetter oppdatert kunnskap om markedets behov, kundens livsstil, holdninger, intensjoner og atferd både før, under og etter kjøp og bruk av en vare eller tjeneste.

 

Sterkere internasjonal konkurranse fører til fokusering på merkevarebygging. Kampen om markedsandeler blir derfor også en kamp om merkevarens plass i folks bevissthet (som et sterkt mentalt bilde, image og godt omdømme). Det innebærer differensiering (profilering) og posisjonering (fremheving av spesifikke egenskaper i forhold til kundenes behov og til konkurrerende merker). (www.snl.no)

 

Euro Marketing AS arrangerer egne program og seminarer innen markedsføring.  Programmene varierer fra å være punktarrangementer fra to timer til å være prosessbasert hvor kunden definerer sine behov og vi skreddersyr programmene til deres spesifikasjoner.  Dette sikrer kundens egenart og forsterker deres konkurransefortrinn og utvikling ihht egne visjoner, mål og strategier.

 

Bedriften innehar høy teoretisk og praktisk marketing kompetanse som er grunnleggende for våre kompetanseprogram og seminarer markedsføring.  Euro Marketing har utviklet flere markedsføringsprogram som er gjennomført med stor suksess for mange bedrifter.

 

Copyright©2012 Euro Marketing AS,  P.O. Box 97 Sentrum, N-5804 Bergen, Norway, Tel: (+47) 55 11 28 80 Mail: august(at)euromarketing.no