CONSULT

CONSULT - MARKEDSFØRING

 

Euro Marketings tilnærming til markedsføring er gjennom operativ og strategisk forståelse av fagområdet.  Bedriftenes utfordringer innen markedsføring er økende hvor vi alle arbeider i en tidsepoke hvor markedet øker sin makt og påvirkning på bedriftenes evne å tilfredsstille en stadig mer krevende kundebase.

 

Bedriftenes strategiske og operative tilnærming til markedet og utøvelse av en markedsorientert holdning vil være avgjørende for dens fremtidige suksess.

 

Våre konsulenttjenester innen markedsføring inkluderer strategisk og operativt salg, markedskommunikasjon og forhandlinger.

Copyright©2012 Euro Marketing AS,  P.O. Box 97 Sentrum, N-5804 Bergen, Norway, Tel: (+47) 55 11 28 80 Mail: august(at)euromarketing.no