PROGRAM

SEMINARER

LEDELSE

 

Ledernes oppgaver er i dag mer kompleks og utfordrende enn tidligere. Det krever god kompetanse og trening for å beherske lederens mange roller i en organisasjon.

Euro Marketing arrangerer ulike program og seminarer innen ledelse som omfatter tema som endringsledelse, operativ ledelse, strategisk ledelse og prosjektledelse.

 

Programmene er prosessbasert hvor kunden definerer sine behov og vi skreddersyr programmene til deres spesifikasjoner. Dette sikrer kundens egenart og forsterker deres konkurransefortrinn og utvikling ihht egne visjoner, mål og strategier.

 

Euro Marketing innehar høy teoretisk og praktisk ledelseskompetanse som er grunnleggende for våre kompetanseprogram og seminarer innen ledelse. Vårt ledelsesprogram er gjennomført med stor suksess for mange små og store bedrifter.

 

Copyright©2012 Euro Marketing AS,  P.O. Box 97 Sentrum, N-5804 Bergen, Norway, Tel: (+47) 55 11 28 80 Mail: august(at)euromarketing.no