PROGRAM

SEMINARER

INTERNASJONALISERING

 

Euro Marketing arrangerer egne program og seminarer innen Internasjonalisering. Internasjonalisering – markedsføring, handler om tilpasning av produkter og tjenester til markeder i andre nasjoner og kulturer. Programmene, som omhandler mange av de viktigste trekkene ved internasjonalisering og globalisering, er prosessbasert: Kunden definerer sine behov og vi skreddersyr programmene til deres spesifikasjoner.

 

Økte globalisering kommer til uttrykk i en serie utviklingstrekk som medfører at stadig større deler av verdens næringsliv på en eller annen måte trekkes inn i og integreres i verdensomspennende krefter og prosesser av forbruksmessig, økonomisk, politisk, sosial, kulturell, religiøs eller kommunikasjonsmessig type. (www.snl.no)

 

Bedriften innehar høy internasjonal teoretisk og praktisk kompetanse som er grunnleggende for våre kompetanseprogram og seminarer innen internasjonalisering. Euro Marketing har utviklet flere program som er gjennomført med stor suksess for mange SMB.

Copyright©2012 Euro Marketing AS,  P.O. Box 97 Sentrum, N-5804 Bergen, Norway, Tel: (+47) 55 11 28 80 Mail: august(at)euromarketing.no